Het lijkt er naar uit te zien dat ABN AMRO haar rug keert naar beleggers van edelmetalen. De bank heeft namelijk bekend gemaakt dat ze alle gewichtsrekeningen voor goud, zilver evenals platina sluit. Dit betekent dat naar schatting zo’n 2.000 klanten welke via de bank edelmetalen op hun rekening hebben staan deze dienen te verkopen voor 1 april. Doen ze dat niet? Dan zal ABN AMRO de openstaande posities verkopen voor de prijs die op dat ogenblik van toepassing is. De bank kan bijgevolg niet garanderen dat de verkoop uiteindelijk plaats zal vinden tegen een gunstige koers.

De beslissing die ABN AMRO heeft genomen komt voor beleggers in goud uiteraard op een zeer ongunstig moment. Net nu de bank haar klanten naar de uitgang wijst is er sprake van een absolute run op goud. Beleggers welke er vanuit gingen goed te zitten met hun edelmetalen bij ABN AMRO komen nu bedrogen uit. Zij mogen dan ook helemaal achteraan in de rij aansluiten met mensen die nu graag willen investeren in goud.

 

Gewichtsrekening

In het jaar 2013 werd er voor gekozen om de gewichtsrekeningen bij ABN AMRO onder te brengen bij een andere bewaarder. Dit zorgde er voor dat het Zwitserse UBS er voor koos om de rol over te nemen van Deutsche Bank voor wat het bewaarschap van het goud betrof. Personen die klant waren bij ABN AMRO werden van deze verandering schriftelijk op de hoogte gebracht. De brief in kwestie is hieronder terug te vinden.

Klanten welke er voor kozen om fysiek edelmetaal te bewaren op een gewichtsrekening bij de ABN AMRO waren reeds gewaarschuwd. De overstap naar een nieuwe bewaarder had namelijk als gevolg dat het niet langer mogelijk was om de edelmetalen op fysieke wijze uit te laten leveren. Het edelmetaal werd vanaf dat ogenblik op een “nieuwe manier” afgehandeld. Dit was meteen ook een tweede waarschuwing voor de oplettende beleggers.

 

Niet gedekt goud?

De veranderingen die werden doorgevoerd bleven niet onopgemerkt en zorgden er voor dat verschillende experts toen reeds alarm sloegen. Onder hen ook goudmarktanalist Jaco Schipper. In een blogartikel van deze expert welke in het jaar 2013 verscheen gaf hij namelijk reeds aan dat de kans bestond dat klanten uiteindelijk met lege handen achter zouden blijven. Toen reeds stelde Schipper zich de vraag wat klanten nu precies bezitten met zo’n rekening. Finaal trof hij ook toen reeds de juiste conclusie.

 

Hollandsche Bank Unie

De gewichtsrekeningen van de ABN AMRO waren het gevolg van een overname van de Hollandsche Bank Unie (afgekort de ‘HBU’). De handel evenals opslag van edelmetalen werd door deze bank verzorgd vanuit haar kantoor aan de Coolsingel. In het jaar 1967 werden de aandelen van deze bank overgenomen door de ABN. Later zou deze fuseren met AMRO Bank.

Op het ogenblik dat de ABN AMRO fuseerde met Fortis in het jaar 2009 werd de HBU verkocht aan Deutsche Bank. Vanaf dat ogenblik werd er aan klanten voor een periode van vier jaar de mogelijkheid aangeboden om hun edelmetalen fysiek uit te leveren of te verkopen.

De opzegging van de gewichtsrekeningen zorgt er voor dat er een einde wordt gemaakt aan een geschiedenis welke ons eigenlijk reeds mee terug neemt in de tijd naar het moment waarop de oprichting plaatsvond van de Hollandsche Bank Unie in het jaar 1914. In het gebouw waar de HBU inmiddels ruim 100 jaar geleden begon met de handel in edelmetalen hebben klanten de mogelijkheid om binnen een korte periode terug edelmetalen aan te kopen. Binnenkort zal daar namelijk een nieuw filiaal openen van het goudhandelsbedrijf Aunexum.