Er is echt maar één regering ter wereld die de degelijkheid van goud begrijpt: China. Niet alleen koopt het land al het goud dat ze kunnen zonder de prijs te verhogen, maar ze moedigen het Chinese volk ook aan via de media om goud en zilver te kopen.

MACHT MAAKT CORRUPT

Laten we eerst naar de VS en ex-voorzitter Greenspan kijken om te laten zien hoe gezonde individuen volledig corrupt en oneerlijk worden als ze politicus worden. (Ja, de voorzitter van de Fed is een politieke positie die geen integriteit toestaat).

In 1966 schreef Greenspan een essay – “Gold and Economic Freedom” – waarin hij het belang van goud uiteenzet. Hier is een citaat uit het essay:
“Als de gouden standaard ontbreekt, is er geen manier om spaargeld te beschermen tegen confiscatie door inflatie. Er is geen veilige waardeopslag. ‘

21 jaar later begon Greenspan zijn 19-jarige termijn als voorzitter van de Fed. Gedurende die periode speelde hij een rol bij het creëren of verergeren van de ene financiële crisis na de andere. Eerst de aandelenmarkt en de Nasdaq-zeepbel, vervolgens de huizenbubbel, de kredietbubbel, de derivatenbubbel en ten slotte de zeepbel voor het bank- en financiële stelsel. Greenspan voedde de ene bubbel na de andere door meer geld bij te drukken en de rentetarieven te verlagen: hij deed dit  telkens wanneer de economie onder druk stond.

Elke keer als er een hoorzitting voor congresleden of senatoren was, sprak Greenspan zijn ‘gobbledygook’ dat niemand begreep. Maar ze kusten allemaal (behalve Ron Paul) zijn voeten en hielden van hem, omdat zijn ondeugdelijke monetaire beleid en het bijdrukken van geld een valse welvaart creëerden. En waarvan alle kiezers geloofden dat deze echt was.

Nu, 43 jaar na zijn essay waarin hij de degelijkheid van goud prees, zei Greenspan zojuist weer in een toespraak dat “Goud de ultieme valuta is”. Maar tijdens zijn 19 jaar als voorzitter van de Fed handelde hij alsof gedrukt papier de ultieme valuta was. Daarom kun je een politicus nooit vertrouwen. Politieke macht corrumpeert mensen volledig en alle integriteit, eerlijkheid of degelijkheid die ze eerder hadden, verdwijnt volledig zodra ze de politieke macht op zich nemen. Bernanke, die ooit een eerlijke academicus was, gaat op exact dezelfde manier verder en doet er alles aan om de financiële crisis groter te maken door miljarden dollars bij te drukken.

CHINA BEGRIJPT GOUD

China heeft onlangs aangekondigd dat het zijn goudreserves met 76% heeft verhoogd tot 1054 ton. Maar dat is nog maar het begin. China is waarschijnlijk een belangrijke koper van goud in de nabije toekomst. Chinese overheidsfunctionarissen die zich normaal gesproken low-profile houden, zijn de laatste tijd luidruchtiger geworden over het totale wanbeheer van de Amerikaanse economie en de Amerikaanse dollar. China bekritiseert nu openlijk het Amerikaanse monetaire beleid. De voormalige vice-voorzitter van de Standing Committee of the National People’s Congress, de heer Cheng Siwei, zegt dat China ontzet is over de kredietversoepeling van de Fed (zoals gemeld door Ambrose Evans-Pritchard in de Telegraph). De heer Cheng zei: “Als ze geld blijven drukken om obligaties te kopen, leidt dit tot inflatie en na een jaar of twee zal de dollar hard vallen”. Hij zei verder: “We zullen de incrementele reserves diversifiëren naar Euro’s, Yen en andere valuta. Goud is absoluut een alternatief, maar wanneer we kopen, gaat de prijs omhoog. We moeten het voorzichtig doen om markten niet te stimuleren ”.

Dus China koopt andere valuta’s. Ze gebruiken hun reserves om echte activa te kopen, vooral die in de grond zitten, in Afrika, Zuid-Amerika en andere continenten en ze kopen goud. De Chinese overheid begrijpt wat er in de wereld gebeurt en ze hebben een langetermijn strategie om hun reserves toe te passen op gebieden die echt van waarde zijn en die hun economie nog jaren ten goede zullen komen. Natuurlijk hebben ze het voordeel dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over druk op korte termijn, zoals om herkozen worden.

China promoot goud en zilver op de staatstelevisie. Ze dringen er bij hun mensen op aan goud en vooral zilver te kopen, wat ze momenteel erg goedkoop vinden (we zijn het ermee eens). Ze kopen ook goud met hun reserves en ze raken zo snel mogelijk uit de dollar.

Het bericht kan niet duidelijker zijn. China is met zijn $ 2 biljoen aan reserves en met een bevolking van 1,3 miljard mensen, een grote koper van goud en zilver. Het effect hiervan is dat de goudprijs nog enige tijd in de aandacht zal staan.

AANDELENMARKT IN ‘ECHT GELD’

De meeste wereldwijde aandelenmarkten bevinden zich de afgelopen 10 jaar op glas ijs ten opzichte van ‘echt geld’. De onderstaande grafiek toont de Dow Jones ten opzichte van goud sinds de piek van deze in 1999. Sindsdien heeft de Dow bijna 80% verloren ten opzichte van goud. Andere wereldmarkten hebben vergelijkbare percentuele dalingen ten opzichte van goud. We verwachten dat de Dow / Gold-ratio zal dalen tot 0,5 – 1, wat een verdere daling van de Dow met 90 – 95% met zich meebrengt.

Dow jones ten opzichte van goud 11 november 2009

AZIË VERSUS DE VS.

China is een belangrijke koper van goud, zoals we zojuist hebben geschetst. Zo ook is India, waar het de traditie is om goud te kopen, het land met de grootste sieraden aankopen. In 2008 kocht India circa 700 ton goud oftewel 25% van de totale voorraad.

China en India hebben samen een bevolking van bijna 2,5 miljard mensen die goud kopen en hun spaargeld in goud en sieraden steken. Bovendien is de Chinese overheid een belangrijke koper van goud. Daar tegenover zijn er 300 miljoen Amerikanen en de meeste van hen begrijpen goud of de waarde ervan niet. Voeg daar de Amerikaanse regering aan toe die geen idee heeft van echt geld. In plaats daarvan geloven ze dat al hun financiële problemen, al hun tekorten en al hun bubbels kunnen worden opgelost door op een knop te drukken en nog een paar biljoen dollars te creëren welke ze geld noemen.

Dus wie moeten we steunen: de 2,5 miljard verantwoordelijke en zuinige mensen uit China en India, of de onverantwoordelijke Amerikaanse regering? Geen erg moeilijke keuze!

“Papiergeld keert uiteindelijk terug naar zijn intrinsieke waarde – NUL”
Voltaire 1729

 

Een artikel van Egon von Greyerz
Oprichter en leidende Partner van
Matterhorn Asset Management
Zurich, Switzerland
Website: GoldSwitzerland.com


Bij premetin.com willen we informatie naar voren brengen over goud en alles wat met goud te maken kan hebben. Vandaar onze categorie ‘OPINIE’ met artikelen van bekende en minder bekende auteurs over goud en edelmetaal. Meningen waar je het mee eens kunt zijn of niet, maar het dwingt je wel na te denken….
Veel plezier met dit artikel van Egon von Greyerz van de website GoldSwitzerland