De voorbije jaren kon er worden vastgesteld dat zilver ten opzichte van goud aanzienlijk voordeliger is geworden. Op dit ogenblik is het zo dat een troy ounce goud ongeveer 90 keer zo duur is in vergelijking met één troy ounce zilver. Op historisch vlak is de verhouding tussen zilver enerzijds en goud anderzijds eigenlijk slechts zelden zo extreem geweest. Verschillende handelaars evenals analisten verwachten omwille van deze reden dat zilver binnenkort een inhaalslag zal maken. Dit zorgt er voor dat veel mensen zich met recht en rede de vraag stellen of dit mogelijks een gunstig moment is om zilver aan te kopen.

 

De goud-zilver ratio

Analisten evenals handelaars welke verwachten dat zilver een inhaalslag zal gaan maken doen hun voorspelling aan de hand van de huidige verhouding tussen de goud- en zilverprijs. In het verleden werden allebei de edelmetalen naast elkaar gebruikt als onderdeel van het betalingsverkeer. De verhouding lag daarbij in eerste instantie op ongeveer 16:1 en later op 20:1. Een gouden munt was in die periode dus met andere woorden tussen de 16 en 20 keer zoveel waard in vergelijking met een zilveren munt welke over hetzelfde gewicht beschikte.

Op een zeker ogenblik kozen landen er voor om deze bimetalen standaard te verlaten waardoor steeds meer regeringen de overstap maakten naar een goudstandaard. Zilver kwam als gevolg van deze beslissing haar monetaire functie te verliezen met als resultaat dat de prijs een sterke daling inzette ten opzichte van goud.

De voorbije decennia evenals zeker ook de laatste jaren steeg de goud/zilver ratio steeds meer en meer. Dit met uitzondering van een aantal periodes waarin zilver betere prestaties neerzette dan goud. Enkele bekende jaren waarin dit het geval was waren de jaren 1968, 1980 en 2011. Per saldo is de ratio gestegen, dit niet in het minst omdat zilver op een zeker ogenblik haar monetaire functie kwam te verliezen. Centrale banken beslisten om de voorraden met zilver te verkopen en smolten vervolgens ook hun zilveren muntgeld om. De voorbije jaren werd er bovendien door diezelfde centrale banken voor gekozen om massaal goud aan de reserves toe te voegen. Deze beslissing heeft er uiteraard in de praktijk voor gezorgd dat de goud/zilver ratio alleen maar verder is opgelopen.

Voor zilveren muntgeld geldt dat ze goed als overal uit circulatie is verdwenen. Vervolgens werd ze vervangen door papier evenals giraal geld. Centrale banken hebben de keuze gemaakt om op vandaag voornamelijk goud als monetaire reserve aan te houden en dus niet langer zilver. De goud/zilver ratio staat op moment van schrijven bijzonder hoog. Dit zorgt er inderdaad voor dat de kans groot is dat zilver een inhaalslag zal gaan maken. Echter, de kans dat de ratio ooit terug richting bijvoorbeeld 20:1 zal gaan lijkt ontzettend klein te zijn. Om een dergelijke situatie te kunnen realiseren zal zilver haar monetaire functie terug moeten gaan vervullen. Tot dusver zijn hier nog geen concrete aanwijzingen voor.

 

Welke zilverprijs kunnen we verwachten?

Tijdens de voorbije drie maanden is de zilverprijs met 15,25 dollar gestegen richting een totale waarde van 19,75 dollar. Deze stijging kan volgens analisten van de CPM Group onder meer worden verklaard door speculanten welke bezig zijn om hun shortposities af te dekken. De prijsbeweging waarvan sprake is werd toen immers niet of nauwelijks ondersteund door een toegenomen vraag naar munten of baren. Beleggers zorgden binnen deze periode voor een toevoeging van 122 miljoen troy ounce zilver aan de voorraden van ETF’s. Dit ondanks het feit dat de vraag naar zowel munten als baren eigenlijk op een relatief laag niveau bleef. De wereldwijde vraag naar zilveren munten evenals baren bereikte in het voorgaande jaar haar laagste niveau sinds het jaar 2005.

De verwachting van de CPM Group is nu dat de zilverprijs in de loop van het jaar verder zal gaan stijgen. Dit gezegd zijnde is ze niet helemaal overtuigd van het feit dat zilver een inhaalslag zal kunnen maken op goud. Door middel van een marktcommentaar welke werd uitgevaardigd in het jaar 2020 werd er door het onderzoeksbureau aangegeven dat het optimisme welke geldt met betrekking tot zilver door veel beleggers die de voorbije jaren zijn ingestapt niet (helemaal) wordt gedeeld. De prijsstijging van het voorbije jaar is dan ook in het bijzonder het gevolg van de goud- en zilver ETF’s. De vraag naar zowel fysiek goud als fysiek zilver bleef achter waaruit de CPM Group concludeerde dat er op dit ogenblik veel meer beleggers met een kortetermijndoelstelling in de markt zijn terug te vinden.

 

De fundamentals

Reeds verschillende jaren kan er worden vastgesteld dat de zilverprijs in een bandbreedte beweegt van tussen de 400 & 550 euro per kilo. De prijsstijging die het voorbije jaar kon worden opgemerkt heeft het edelmetaal naar de bovenkant van deze bandbreedte gebracht. Dit gezegd zijnde is dit nog lang niet voldoende om door het plafond heen te breken. Van zodra de zilverprijs uit deze bandbreedte breekt zullen beleggers er evenwel wellicht voor kiezen om voor de langere termijn in te stappen. Dat kan voor de evolutie van de zilverprijs uiteraard alleen maar interessant zijn. Wanneer dat gebeurt zal de prijs van het zilver volgens analisten van de CPM Group dan ook in alle waarschijnlijkheid spectaculair stijgen.

Het is echter nog maar de vraag of bovenstaand scenario zich nog dit jaar kan voltrekken. In het basisscenario van de CPM Group voor het huidige jaar staat aangegeven dat er uit wordt gegaan van een stijging van de zilverprijs van 11,7 procent. Zowel onrust op de financiële markten als het geopolitieke risico zouden beschouwd kunnen worden als de absolute fundamentals voor een versterking van het zilver evenals een (stevige) toename van de zilverprijs.

 

Zilver Kopen?

Je staat op het punt om zilver te kopen? Kijk dan bijvoorbeeld eens op de website MuntenBaren.nl waar je een brede collectie aan gouden en zilveren producten kunt kopen.
Heb je interesse in de zilveren en gouden Maple Leaf munten dan is de speciaalsite MapleLeaf.nl het punt om je in te lezen. Succes!